Zástavní smlouvy a rejstřík zástav


Zástavní právo je jedním z druhů zajištění dluhu. Notář sepisuje smlouvy o zřízení zástavního práva ve formě notářského zápisu, včetně zástavní smlouvy k obchodnímu závodu, zásobám či dalším hromadným věcem. Účastníci mohou ujednat zákaz zřízení dalšího zástavního práva (tzv. negative pledge). Notářská komora České republiky vede Rejstřík zástav, do kterého se provádí zápisy, změny a výmazy údajů. Notář vydává každému na jeho žádost opis nebo výpis z Rejstříku zástav nebo potvrzení o tom, že v něm určitá věc není evidována jako zástava