Obchodní korporace


Notář sepisuje smlouvy o převodu nemovitých věcí (kupní smlouva, darovací smlouva, směnná smlouva) a na žádost účastníků může zajistit i související změny údajů v katastru nemovitostí. V rámci převodu nemovitosti lze zřídit věcné břemeno (služebnosti a reálná břemena) či výměnek. Notář přijímá do úschovy peníze a listiny. V souvislosti s převodem nemovitosti lze sjednat například notářskou úschovu kupní ceny či notářskou úschovu převodních smluv.