Manželské majetkové smlouvy (SJM)


Notář je oprávněn sepisovat smlouvy o úpravě manželského majetkového režimu. Takto si manželé mohou ujednat například zúžení či rozšíření rozsahu jejich společného jmění manželů či zřídit režim oddělených jmění. Obdobně mohou snoubenci, kteří hodlají vstoupit do manželství, uzavřít u notáře tzv. předmanželskou smlouvu.