Pořízení pro případ smrti


U notáře je možné učinit pořízení pro případ smrti ve formě notářského zápisu, který se registruje v Evidenci právních jednání pro případ smrti vedené Notářskou komorou České republiky. Notář v této oblasti sepisuje zejména tyto listiny:

  • závěť
  • dědická smlouva
  • dovětek
  • smlouva o zřeknutí se dědického práva
  • prohlášení o vydědění
  • povolání správce pozůstalosti
  • povolání vykonavatele pozůstalosti
  • zrušení pořízení pro případ smrti a vydání notářského zápisu