Notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti


Notář sepisuje notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti, ve kterých osoba povinná svolí k tomu, aby byl notářský zápis exekučním titulem. V případě, že dlužník nesplní svou povinnost řádně a včas, lze podle takového notářského zápisu nařídit a provést výkon rozhodnutí (exekuci). Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti tedy představuje efektivní způsob zajištění zaplacení pohledávky bez nutnosti dalších soudních řízení.