Další služby


Notář poskytuje další služby dle notářského řádu, včetně sepisu statutu svěřenského fondu, oznámení věřitele o jeho výhradě práva dovolat se neúčinnosti právního jednání či předběžného prohlášení v očekávání vlastní nezpůsobilosti právně jednat apod.