Obchodní korporace


Notář sepisuje notářské zápisy v oblasti práva obchodních korporací a dalších právnických osob. U notáře můžete požádat například o tyto služby:

  • založení společnosti či družstva
  • zrušení obchodní korporace a vstup do likvidace
  • přeměna obchodní korporace (fúze, rozdělení, změna právní formy atd.)
  • změny v obchodní korporaci (změna společníka, statutárního orgánu, obchodní firmy, sídla, předmětu podnikání, výše základního kapitálu apod.)
  • rozhodnutí jediného společníka či rozhodnutí jediného akcionáře
  • osvědčení rozhodnutí valné hromady
  • přímý zápis do obchodního rejstříku a dalších veřejných rejstříků